Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi
Otevřete si soubor "eib.ini" pro editaci, který najdete v adresáři hry v podadresáři "system".
Najděte řádek "[Engine.GameInfo]" a pod něj přidejte řádek "bCheatsEnabled=True"
Najděte řádek "ConsoleKey=0" a změňte ho na "ConsoleKey=192"
Soubor uložte a pro jistotu u něj změňte atribut "jen pro čtení". Pak spusťte hru a jakmile během hry stisknete klávesu [~] můžete psát následující cheaty:
god - nesmrtelnost
fly - létání
walk - vypnutí létání a procházení zdmi
allweapons - všechny zbraně
ghost - procházení zdmi
allammo - munice
invisible [0 / 1] - neviditelnost zap / vyp
killall - zabije všechno
loaded - přidání všech předmětů
unloaded - odstranění všech předmětů
loadspmap [mapa] - výběr map
oldmovie - styl starého filmu
summon [item] - přidání daného předmětu
blindai [0 / 1] - slepota AI
deafai [0 / 1] - hluchota AI
blindenemies [0 / 1] - slepota nepřátel
deafenemies [0 / 1] - hluchota nepřátel
supersquad
lightperiod
lightcone
getfirstmission
pawnanimextra
soundocclusion
smiteevil
avatar
Alternativní profil:
Zadejte jméno profilu "2ndsquad" a budete mít přístup ke všemu a neomezenou munici.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one