Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi
Hory
Jdi k lodi a v podpalubí si promluv se Strážcem krystalu. Potom posbírej trojúhelníkové kameny rozházené po lodi (jeden je na sudu u schodů, další u stolu a třetí pod houpací sítí). Jeden z nich vlož do kruhového obrazce na stěně (je jedno který zvolíš – ovšem podle tvé volby se ocitneš v jedné ze tří lokacích popsaných dále). Po dokončení úkolu v každé lokaci dej další kámen do obrazce a dostaneš se do další lokace. Nezapomeň však, že za dokončení každé lokace dostaneš taky kámen, který tě však nikam nepřenese.

V každé lokaci je nějaká věc, která tě vrátí zpět do lodi – V Irsku to je Obraz bohyně na stěně v kostele, u Mayů to je oheň na vrcholku pyramidy napravo od jámového hřiště a v čínském chrámu stačí udeřit paličkou na gong.

Irsko
Až si promluvíš s mnichem, jdi se podívat ven za Finbarem. Stojí za plotem a sleduje hvězdu. Zkus si s ním promluvit a pak se vrať do kostela, kde si znovu popovídej s mnichem. Pak se projdi po ostrově a najdi pět částí lebky. Jedna je v kostele, na polici v místnosti s oltářem. Pak jdi kolem Finbara po pěšince, až dojdeš k zahrádce. V ní jsou vidle. Seber je. Vrať se ke kostelu a po žebříku vylez na střechu. Dírou ve střeše je vidět další kousek lebky. Leží na vrcholku kříže. Vidlemi ho tedy shoď a jdi si pro něj do kostela. Třetí část lebky je v jednom z úlů na pobřeží. Dál na pobřeží se pasou ovce. Pod jedním z kamenů je ukryt další kousek. No a pátou část získáš tak, když půjdeš k liščí noře a vyženeš obyvatelku. Ta poběží prohnat slepice před kostelem a když se tam vrátíš, najdeš u studny poslední kousek.

Pak se jdi podívat do jeskyně. Na jejím konci je kus lebky. Do té přidej části nalezené na ostrově a pak si s ní promluv. Moc ti toho neřekne. Jdi tedy ke kostelu a seber džbánek ležící v jednom z příbytků kněží. Džbánek naplň vodou, která vytéká ze sochy bohyně Aine v kostele a pak ho zanes hlavě v jeskyni. Ani teď se toho od něj moc nedozvíš. Vrať se tedy do kostela a zasedni ke svému stolu. Z kalamáře seber štětec a klikni s ním na obrázek v knize.

Ocitneš ze uvnitř knihy. Promluv si s každým s kým lze a pak se vrať zpátky na svět. To uděláš tak, že klikneš na nápis „exit“ napsaný někde na stěně. Pak si jdi promluvit s mnichem – je venku před svým příbytkem. Dostaneš klíč, kterým odemkni truhlu u svých nohou. V je nůž a pergamen. Pergamen použij na mnicha a nech si vysvětlit všechny obrázky. Potom běž k menhiru (takový velký balvan) před jeskyní. Prohledni si symbol na něm vytesaný. Je to symbol jasanu. Jdi za Ailillem do jeskyně a dej mu nůž. Až ti ho vrátí jdi s nožem za kostel, kde jsou na stěně vyryty čáry. Nožem můžeš měnit počet stran a škrábnutím vlevo od nic se změní jejich směr. Na horní část vyškrabej symbol dubu, pod něj symbol bezinky a dolní část nech prázdnou (pokud nevíš, jaký má který strom symbol, řekni mnichovi, ať ti to ukáže na pergamenu). Pokud jsi to udělal správně, škrábni nožem do spirály a seber hůl. Jdi znovu k menhiru a holí bouchni do koně, který tam je vyrytý. Utíkej za ním, a až se na chvíli zastaví, seber ho (pokud to nestihneš, budeš muset celý proces opakovat). Pak jdi na pobřeží do míst, kde je ve vodě spousta kůlů. Vlož koně do vody a pak na něj naskoč.

Dostaneš se na další ostrov, kde je muž, který mluví ptačí řečí. Když se ho na něco zeptáš, začne cvrlikat. Ti pak musíš vybrat z výběru toho ptáka, který vydává stejný zvuk. To musíš udělat u každé otázky a nesmíš se splést. Pokud nemáš hudební sluch, jsi v prd… Doporučuji vypnout zvuk a vnímat rozdíly mezi různými zvuky.

Když se ti to podaří, můžeš si s Fintanem promluvit normálně. Dostaneš virguli. Jdi s ní do míst, kde se nejvíc chvěje (uprostřed ostrova, mezi dvěmi zídkami) a zaraš ji do země v místě, které lze označit. Ze země vyleze studna. Vlez do ní a plav tak hluboko, jak to jen jde. Až ze studny vylezeš, znovu si promluv s Fintanem a vrať se na ostrov. Tam vlez do knihy a promluv si Dianem o jeho dceři. Vrať se na svět a běž si pokecat s Ailillem a potom i s mnichem. Ten ti dá kříž, který dej do obrazu v kostele (mezi věž a draka). Objeví se Aine. Promluv si s ní a vypros si zrušení kletby. Potom běž do knihy a promluv si s Airmidou. Vylez z knihy, na obrázek Airmidy přikresli lososa a na obrázek krále meč. Jdi zpět do knihy a vyzvedni si jak lososa tak meč. Teď jdi na Fintanův ostrov a vlez do studny. Amulet použij na hada. Seber skleněnou věž a dones ji Dianovi do knihy. Pak sekni mečem do věže a seber ruku. Dej ji králi a podej mu i meč. Když skončí boj, vrať se do kostela a vylez ven. Tím končí první část.

Mayové
Vylez na vrchol pyramidy nalevo od jámového hřiště. Promluv si s královým bratrem i s knězem a pokračuj dál. V další místnosti si popovídej s kněžkou a odnes tác s obvazy do další místnosti. Dej je králi a promluv si s ním, i s jeho dcerou a knězem. Vrať se ke kněžce a dej jí obvazy. Pořádně si s ní promluv a až ti řekne, abys šel do říše mrtvých, odpověz ano.

Tam si promluv s netopýrem. Pak jdi nalevo. Na zemi leží puzzle, takže ho správně poskládej. Části skládačky musí být poskládány tak, aby panáček proběhl celou trať a ještě k tomu posbíral ve správném pořadí barvy – nejdříve fialovou, potom tmavě modrou, dále světle modrou, zelenou, žlutou, oranžovou a nakonec červenou.

Dostaneš se na ostrov. Po celém ostrově je rozházeno 7 hvězdiček. Všechny najdi, stačí se pozorně dívat kolem sebe a hlavně pod sebe. Pak se vrať zpátky do říše živých (jdi se na začátek ostrova, nastup do lodičky a plav se na ni o jednu lokaci doleva. Vystup na druhý břeh a u netopýra klikni na konstrukci na níž visí. Pak jdi na vrcholek druhé pyramidy, tam si pozorně prohlédni obraz Velkého vozu na oltáři a vrať se zpět do říše mrtvých (stačí kliknout na netopýra vedle kněžky). Pluj loďkou na ostrov a tam najdi lokaci s kamenným sloupkem a povaleným kamenem s děrami. Do nich vlož jednotlivé hvězdy tak, aby tvořily obraz Velkého vozu. Ze země vyleze další sloup, ale ozývá se z něj jen tvá ozvěna. Vrať se tedy do říše živých.

Běž na vrchol druhé pyramidy a tam seber kamennou nohu ležící u paty sloupu. Pak sestup do pyramidy. Projdi si celé patro. Vyslechni si radu kněze a jsi do rohu, kde je skládačka. Pokud je netopýrovým číslem 3, tak jaguárovo číslo je 9 (nevím, odkud jsem měl přijít na to, že 3 je to správné číslo, ale berte to jako fakt). Tak tedy: kulička označuje 1, dvě kuličky 2 atd. Vodorovná čára označuje 5. Devítka se tedy označuje jako čára a nad ní 4 kuličky. Nastav takto skládačku a kněz tě pustí do dalšího patra.

V dalším patře ti muž řekne podobnou poučku, z níž vyplývá, že hledané číslo je 81 (jaguárovo číslo 9 v násobené jím samým je 81). Tady budeš muset pracovat i s dalšími řády. Nejnižší čtverec označuje nejnižší řád a lze na něm nastavit jen čísla do 19. Vyšší čísla se nastavují kombinací nejnižšího řádu (čtverce) s vyšším. Ve vyšším řádu má však každá kulička hodnotu 20 a čára 100. Číslo 81 tedy nastavíme tak, že do nejnižšího čtverce vložíš jednu kuličku, a do čtverce nad ním kuličky čtyři. Když tak učiníš, kněz tě pustí do nejnižšího patra.

Tam jdi na konec chodby a zmáčkni tlačítko nalevo. Vejdi do místnosti a prohlédni si obrazec na stěně. Pak do skládačky pod krokodýlí tlamou nastav číslo 6561 (rozuměj: netopýrovo číslo 32 = 9, 92 = 81, 812 = 6561). Tady ale budeš potřebovat i třetí řád. Funguje na úplně stejných principech jako předchozí řády, jen kulička má zde hodnotu 400 a čára hodnotu 2000. Do skládačky tedy nastav: do nejnižšího čtverce jednu kuličku, do čtverce nad ním čáru a tři kuličky a do třetího čtverce odspodu vlož tři čáry a jednu kuličku. Pak seber z krokodýlí tlamy druhou kamennou nohu a jdi ke stěně naproti dveří. Kameny vlož po stranách a projdi stěnou.

Až budeš venku, jdi znovu do pyramidy a vyzvedni si oba kameny. Budeš muset znovu poskládat všechny puzzly. Až je rozbíráš, znovu projdi stěnou a běž do říše mrtvých. Vrať se na ostrov do lokace, kde si nastavoval hvězdy, aby tvořily Velký vůz. Kamenné nohy vlož naspod obou sloupů. Promluv si s lordem Jaguárem i s Opeřeným hadem. Dostaneš od něj pero.

Jdi k loďce a pluj doleva po řece. O šest lokací dál přistav loď k pravému břehu a jdi do lesa. Před tebou bude pavučina. Celkem třikrát na ni budeš muset vylézt. Vždy na ni lez po stromu nalevo. Poprvé je na pavučině jeden pavouk. Udělej jeden krok a on udělá druhý – bude přímo před tebou. Udělej krok zpět a pokračuj doleva kolem díry v pavučině. Díru celou obejdi a běž ke středu. Seber housenku a utíkej pořád rovně až na konec pavučiny. Pak z ní seskoč. Když se teď vrátíš do loďky a popluješ chvíli stejným směrem, můžeš po pravé straně narazit na břeh. Je tam žabák, který ti za housenku dá jednu radu. Ta ale není pro děj příběhu nutná a tak ji vynechávám.

Až půjdeš na pavučinu podruhé, obelsti pavouka stejným způsobem jako před chvílí. Jenže teď se při pokusu obejít díru v pavučině objeví další pavouk. Proto pokračuj doprava po kružnici. Ještě než pavučinu celou obejdeš, přibliž se k druhému pavoukovi tak, že jednoho budeš mít za zády a dalšího po straně. Pak dokonči okruh. Až budeš před dírou, jdi na vnější kružnici pavučiny a pokračuj stále stejným směrem. Dostaň se až na stejné vlákno, na němž spočívá i kobylka. Běž si pro ni a až ji budeš mít, otoč se o 180° a utíkej pryč z pavučiny.

Potřetí na tebe bude čekat pavoučí matka. Vezmi tedy brk a dej ho na spojnici vláken napravo od tebe. Pak tím směrem udělej jeden krok a zase zpět. Utíkej k meči, seber ho a prašti jím pavoučí matku. Pak si běž pro lebky a utíkej pořád rovně. Na konci pavučiny seskoč dolů.

S lebkami pospíchej za Opeřeným hadem a dej mu je. Vezmi manu, vrať se do říše živých a předej ji králi. Tím končí další část.

Čínský chrám
Jdi k bráně a pořádně si prohlédni stín. Pak si promluv s mistrem Lo, s Tung Tao-shih (je schovaný na pravé straně chrámu) a hlavně s mistrem Wu. S dvěma posledně jmenovanými si popovídej o Tan Yunovi a jdi do Želvího sálu. Tam se znovu setkáš s mistrem Wu a dostaneš od něj želvu a medailon. Želvu dej do nádržky uprostřed místnosti a sám se k ni postav tak, abys měl okno po své levici. Promluv si s Wu a pak nastav kruh kolem želvy tak, aby červený obraz byl u její hlavy. Řekni Wu, že jsi nastavil želvu a jsi připraven vydat se na cestu. Poslouchej, co říká a jdi přesně tam, kde tě naviguje (když řekne, že máš jít k hoře, jdi dopředu, když k řece, tak doleva, když k pagodě, tak doprava a když řekne, že máš jít k rovině, jdi zpět). Až ti Wu oznámí, že ses dostal do domu tygra, Jdi stále dopředu ke stěně. Ta se otevře a ty do ní vstup.

V místnosti je malé jezírko. Jdi od něj nalevo, prohlédni si obrázek draka pod tebou (a hlavně jeho směr) a z truhlic seber hůlku. Teď běž na protější stranu a stoupni si mezi čtyři svícny. Hůlkou je zapaluj v takovém pořadí, v jakém se stáčel drak na obrázku (nejprve zapal červený svícen, pak zelený, modrý a nakonec žlutý). Staneš se menším. Jdi k jezírku a přejdi most. U druhého mostu jdi doleva a seber ze země všechny figurky. S těmi se vrať. Až budeš zase stát mezi svícny, rozestavěj figurky na obrázky na zemi (když je dáš na správné místo, nejdou už vzít zpět). Zmenši se kliknutím na jezírko a seber měšec. Každé figurce dej jednu minci a dostaneš od ní kromě rady i disk. Potom jdi k místu, kde jsi našel figurky a na mechanismus dej disky, v pořadí, v jakém jsou zobrazeny na. Most po tvé pravici trochu poklesne. Znovu poskládej disky a most klesne úplně. Přejdi jej a na Zlaté bráně natoč šíp směrem od lišky (proč tak divně se dozvíš později).

Potom běž do dračí lodě. Tam tě čeká další hádanka. Klikni na draka a vždy, když dokončí okruh, klikni na jeden ze dvou mraků. Pokud jsi zvolil správně, jeden z mráčků dole se zvedne. Poprvé klikni na levý mrak, pak na pravý, znovu na pravý, na levý a nakonec na pravý mrak. Získáš kuličku. Seber ji a jdi do vedlejší místnosti, kde vlož kuličku do žlábku u vchodu. Dostaneš se na další ostrov. Jdi ke dveřím domu a použij na ně čtvercový medailon od mistra Wu. Objeví se Tan. Promluv si s ním a nabídni, že se vydáš do Pekla. Pak jdi na pravou stranu domu a vstup do dveří.

V Pekle si promluv s Býkem a dostaneš od něj formulář, který musíš nechat správně orazítkovat. Najdi tedy v bludišti dívku s liščí škraboškou. Pokud jsi na Zlaté bráně nastavil šíp tak, aby směřoval od lišky, dostaneš od dívky Vějíř. pokud jsi tak neučinil, běž to opravit. Na vějíři jsou tři symboly. Ty tvoří správně orazítkovaný formulář. Najdi tedy úředníky, kteří ti taková razítka dají. Někteří jsou však vzhůru nohama, takže pokud se k nim chceš dostat, musíš v bludišti najít schody, který vedou jakoby do stropu. Zde je, jaká razítka dávají ti kteří úředníci:

Kůň dává razítko ve tvaru tygří hlavy (je na stropě). Doga dává razítko ve tvaru dračí hlavy. Myš razítkuje koňskou hlavu. Koza dává razítko s celým tygrem (je na stropě). Prase razítkuje celého draka (hada) a zajíc dává razítko ve tvaru klusajícího koně (je na stropě). Až budeš mít celý formulář orazítkovaný, předej ho Býkovi u vchodu a dostaneš houbu. Tu přines Tanovi. Výměnou dostaneš lucernu, kterou odnes na nádvoří chrámu. Až Stín vyženeš, dostaneš poslední část cesty.

Hory
Naskládej do obrazce zbývající kameny a hlavni si zapamatuj jejich pořadí. Potom si promluv se strážcem krystalu. Jdi znovu do Irska a pak na Fintanův ostrov. Jdi k zídce a přilož krystal tak, aby opisoval obrysy stromu a zdi. Obrysy zčervenají. Klikni a přesuneš se do vesmíru. Vrať se na Zem, kde klikni na sochu Plačící bohyně. Potom jdi k Mayům a postupuj podobně jako v předchozím případě. Jen lokace je jiná. Na loď se vrátíš kliknutím na obřadní oheň na pyramidě. V Číně musíš jít až ke Zlaté bráně. Vrátíš se, když palicí bouchneš na gong na nádvoří. Palice je hned vedle. Až se vrátíš na loď, jdi na její záď a přilož krystal proti horizontu. Putuj vesmírem tak dlouho, až se dostaneš do jakési barevné mlhoviny. Tam získáš šestihranný krystal. S ním se vrať zpátky na Zem.

Krystal dej doprostřed obrazce v lodi. Dostaneš se místnosti, kde je šest závěsů. Na každém je nakreslen stejný obrazec jako na kamenech-částech cesty. Klikni tedy na ty obrazce, které odpovídají s kameny, které jsi získal na svých poutích. Na závěsy však musíš klikat ve stejném pořadí, v jakém jsi dával kameny do obrazce. Až to uděláš, znovu projdi těmi závěsy ve stejném pořadí a dostaneš se do Shambaly.

Jdi za Rheou a promluv si s ní. Pak se vrať kousek zpět a „vyskoč“ z ostrůvku pryč. Dostaneš se do lokace v pyramidě. Když půjdeš ven, dostaneš se do jiné. Projdi si všechny lokace a promluv si se všemi, které potkáš. V lokaci, kde je dům Tan Yuna seber hvězdičku a dostaň se do místnosti v irském kostele, kde sedíš před knihou. Hvězdičku použij na okno po tvé pravici. Dostaneš se do moře. Plav tedy k ruinám a pak dál ke dvěma sloupům. Pokračuj dvakrát doprava, až najdeš krystal. Seber jej a vrať se ke sloupům. Teď plav na duhou stranu. Někde by tam měla být jakási chobotnice. Vždy, když tě bude chtít šlehnout chapadlem, klikej na něj krystalem. Chapadlo tím usekneš. To dělej tak dlouho, dokud chobotnici neporazíš. Pak si znovu promluv se Strážcem krystalu a znovu dej šestihran doprostřed obrazce. Dostaneš se na orbit. Putuj tedy vesmírem, až dojdeš do oblasti červené mlhoviny. Tam jdi za světlem, kde hra končí.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one