Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi
Začínáte na náměstí před sochou nějakého generála. Projděte si lokace a pořádně si promluvte s harmonikářem, vrátným, prodavačem a dělníkem. U prodavače sendvičů navíc seberte ze země drátek a prohlédněte si kanalizační poklop. U dělníka seberte šroubovák, knihu z krabice a diskotékovou hadici z popelnice. Až si s dělníkem pokecáte i o kanálech v Paříži, jděte k prodavači, kupte si bagetu, sněžte ji a přečtěte si noviny. Dejte vrátnému knihu a potom seberte pásku z kazety. Pasku přivažte na šroubovák a strčte jej do generátoru vedle dělníka. Zmagnetizovaným šroubovákem seberte minci z harmonikářovy misky a jděte si zavolat. Potom si promluvte s dělníkem a za utržené peníze si od něj kupte páčidlo. Páčidlem otevřete poklop, jděte dolů do kanálu a pokračujte až na konec chodby. Tam ohněte páčidlem kus drátu a otevřete jím zámek. Vylezte nahoru, seberte kleště a vstupte do divadla.

Jděte rovně a promluvte si s kulisákem. Vraťte se ke schodům a jděte po nich na pódium. Poskládejte kulisy a vraťte se pod pódium. Kleštěmi opravte reflektor a znovu si promluv s kulisákem. Jdi znovu na pódium a odtud k Santusovi.

Paříž – budoucnost
Zapněte televizi a poslechněte si zprávy. Zkuste se vrátit do minulosti pomocí stroje času a potom poberte sluchátko, kalendář, trubku, anténu a olejničku. Jděte k pódiu a seberte kladivo a lepící pásku. U východu z divadla seberte pilník a zkuste jít ven. Pak se vraťte na půdu, upněte do svěráku trubku a kladivem ji vyklepejte. Ohnutou trubkou nadzvedněte dveře u východu, vložte pod ně kalendář, olejničkou promažte zámek a anténou vyšťourejte klíč. Seberte jej a odemkněte. Před divadlem seberte plechovku, z popelnice střep a provázek a z telefonního automatu kabel. Promluvte si s prodavačem a s policistou a jděte do knihovny.

Promluvte si s Japoncem a potom izolepou přelepte ceduli s nápisem „foto“. Znovu zmáčkněte Japonce a seberte mu foťák. Z hromady písku si vezměte kámen, z lavičky hřebík a ze země kousek gumy. V knihovně seberte tužku a stonek z rostliny a promluvte si s knihovnicí. Pak si jděte promluvit s prodavačem pirohů a nakonec i s mužem před knihovnou. Znovu jděte za prodavačem a zeptejte se na staré knihy. Jděte do stok až k nápisu „Vive la liberté“. Hřebíkem propíchněte stonek, píšťalkou zapískejte na otvor ve stropě a až přijde policajt, hoďte po něm kámen. Seberte svítilnu, jděte do divadla na pódium a posviťte si baterkou do nápovědní budky. Knihu doneste muži před knihovnou a vezměte si další kámen. Průkaz ukažte knihovnici a jděte dál.

Vylezte do patra a jděte k oknu. Hoďte z okna průkaz, seberte bambuli ze závěsu a z hodin klíček. Zkuste klíčkem otevřít skříň pod schody a potom jděte pryč. Protože se vám to nepodaří, promluvte si s knihovnicí a vraťte se nahoru. Prohoďte cedulky na regálech, znovu si promluvte s knihovnicí a jděte na půdu divadla. Upněte klíč do svěráku a upilujte pilníkem. Potom klíčkem odemkněte skříň v knihovně. Seberte sprej a lepidlo a přečtěte si noviny. Promluvte si s knihovnicí a jděte nahoru ke zdi. Namočte bambuli ve váze a potřete jí zeď. Přečtěte si text a potřete další část stěny. Na okamžik se vám zjeví noviny a vy je musíte rychle vyfotit. Potom běžte k oknu, sprejem zabijte mouchu a seberte ji. Jděte za Kowalskim a zeptejte se na vězení.

Před vězením si promluvte se dvěma dědkama a nabídněte jim pomoc. Pak si promluvte s dozorcem v okýnku. Jděte k plotu, hoďte psovi piroh a holí odstraňte nepořádek u plotu. Spojte gumu s provázkem a vzniklý prak nabijte kamenem. Střelte po kouli v rohu, seberte ji a vraťte dědkům. Poproste je o pomoc a jděte do vězení. Promluvte si s dozorcem a seberte koblihu. Jděte před knihovnu, vložte žiletku do plechovky a hoďte ji na balkón. V knihovně ji zase seberte. Žiletkou vyřízněte vzor propustky z knihy v regálu. Vzor zkopírujte v kopírce, vyplňte a doneste dozorci ve vězení. Orazítkovanou propustku ukažte policistovi u divadla a potom ji namočte v louži. Znovu ji ukažte policistovi, jděte dovnitř, kde si zkuste promluvit se ženou a sebrat pravítko. Jděte do divadla na pódium a střepem odřízněte kus závěsu. Ten nabídněte ženě v patentovém úřadě. Potom jděte do stok k rozvodné skříni. Otevřete ji, připojte ke sluchátkům kabel a zapojte k drátům ve skříni.

V úřadě si prohlédněte přístroj a krabičku s léky, kterou zkuste sebrat. Pak si promluvte s kolegou. Jděte do vězení, ukažte dozorci svůj průkaz a promluvte si se Santusovem. Z cely seberte hrnek a jděte za vězněm na chodbě. Vraťte se na úřad, potřete mouchu lepidlem, nalepte na pravítko a hoďte na léky. Pilníkem vyndejte z foťáku baterky a vložte je do přístroje. Seberte léky, ukažte je vězni-lékárníkovi a jděte do divadla na půdu. Seberte z vavřínového věnce list, vložte ho do hrnku a zaneste jej prodavači, ať vám jej zalije vodou. Čajíček nabídněte kolegovi a potom si promluvte s náměstkem.

Havaj
Z palmy ulomte klacek a vstupte do hotelu. Uvnitř si promluvte s recepčním a s barmankou, ze stolu seberte popelník a sirky a z popelníku u výtahu obal. Ve svém pokoji vezměte léky, rádio a papír. Recepčního se přeptejte na léky a jděte na pláž.

Tam seberte šnorchl a suchá palmová vlákna a promluvte si s instruktorem. Jděte k půjčovně lodí, rozeberte rádio a magnetem si přitáhněte z okýnka klíček. Teď vyrobíte dýmovnici. Vložte suchá vlákna do popelníku, zabalte do obalu a zapalte. Dýmovnici hoďte do člunu a jděte upozornit instruktora. Znovu si s ním promluvte před lodí. Klíčkem odemkněte bednu v člunu a jděte před hotel. Saniťákovi dejte nářadí a vezměte si od něj bombu s rajským plynem. Jděte do svého pokoje, Nasaďte na šnorchl hůl a strčte ji do větráku. Upravený šnorchl nasaďte na bombu a podstrčte ji šéfovi jako bombu s kyslíkem.

Potom se vraťte do hotelu, jděte do kasina a promluvte si s krupiérkou. V kasině seberte skleničku a jděte za recepčním. Promluvte si s ním, potom s barmankou a se šéfem. Dejte mu list papíru, nadiktujte mu dopis a předejte ho recepčnímu. Potom jděte na kutě.

Ráno jděte do haly a pak zpět do pokoje. Prohlédněte si skříňku u okna a vlascem si přitáhněte žetony. Seberte další papír a jděte si do kasina vsadit. Vložte léky do skleničky, nabídněte krupiérce a znovu si vsaďte. Výhru dejte barmance a dopisy krupiérce. Projděte se po okolí a jděte za šéfem. Vložte mezi lejstra k podepsaní prázdný papír a nechte si ho podepsat.

Paříž – budoucnost 2
Vypište si příkaz k propuštění a ukažte ho dozorci. Potom zajděte k prodavači pirohů pro čaj, a až ho dáte Santusovi, jděte do stok, kde kleštěmi odštípnete generátor. Ten mu také přineste.

Paříž – pravěk
Ve vesnici seberte kosti, řemínek, byliny, džbánek a klacek. Promluvte si se šamanem a rozluštěte jeho řeč. Pro každé slovo, které řekne, platí určitý symbol. Když uhodnete všech sedm správně, budete mu rozumět. Zde jsou:
symbol 1 – „pakva“
symbol 2 – „hun“
symbol 3 – „ahvara“
symbol 4 – „kerkato“
symbol 5 – „gari“
symbol 6 – „kanuš“
symbol 7 – „zaibru“

Až vyluštíte jeho řeč, podívejte se do stanu a promluvte si s ním o soškách uvnitř. Pak jděte za náčelníkem a promluvte si i s ním. Jděte k jezírku, kde seberte durman, ulomte větev a utrhněte houbu. Houbu hoďte do jezírka a opakujte tak dlouho, dokud ryba nelekne. Potom ji seberte. Jděte před jeskyni a ze spadlého stromu seberte mech a kůru. V jeskyni si prohlédněte hrob a jděte si o něm promluvit s náčelníkem. Potom se podívejte do ohniště a nalezeným kamenem udělejte otvor do kůry. Spojte pružnou větev s řemínkem, připojte klacek a kůru. Zkuste rozdělat oheň a po nezdařeném pokusu seberte další klacek a jděte před jeskyni. Klackem se pošťourejte v otvoru nalevo a zajděte si pro další klacek. Jděte do otvoru a nahoře klackem vystrčte kámen dolů. Vraťte se před jeskyni a seberte z torza stromu zpráchnivělé dřevo. To dejte do ohniště a znovu zkuste rozdělat oheň. Potom ohlaste náčelníkovi splnění úkolu a doneste šamanovi sekeromlat.

Jděte k jezírku, slepte kosti smolou z keře a rámeček vyplňte blátem. Špičatým kamenem vyryjte do kamene vzkaz a dejte ho vypálit v ohništi. Pak jej spolu s rybou odevzdejte šamanovi. Než bude práce hotová, projděte se po okolí a zapalte ohněm z ohniště mech. Tím vypuďte včely před jeskyní a seberte jim med. Teď si zajděte za šamanem pro sekeromlat a dejte ho do hrobu.

Po změně času zkuste vejít do stroje. Promluvte si s šamanem a vyzvěte ho na souboj myslí. Dejte do džbánku med, byliny, durman a zajděte si do šamanovy chýše pro talisman. Uložte si hru a předejte nápoj šamanovi. Abyste vyhráli souboj, musíte své figurky poskládat tak, abyste měli alespoň s jednou z nich volný pohyb ve chvíli, kdy protivník už nebude mít kam se hnout. Chce to trochu cviku, ale není to nic těžkého. Pak si jen naskočte do stroje času a pokračujte v cestě.

Paříž – francouzská revoluce
Promluvte si s hlídkou a jděte na náměstí, kde si prohlédněte divadlo, promluvte si s mužem u vozíku a seberte paruku, kladivo a hadr. Běžte na hřbitov a vezměte flašku, vytáhněte z ní květinu a zkuste ji dát na kryptu. Potom se vraťte k hlídce, znovu si s ní popovídejte a zajděte i za prodavačem zvířat. Až si s ním promluvíte, seberte ze země husí brk a jděte do lokace před skladištěm.

Tam si promluvte s hlídačem a seberte dýni. Vraťte se na náměstí k hrobníkovi, vyměňte mu flašku za láhev u nohou a dejte ji hlídači před skladištěm. Potom jděte do skladu a promluvte si se skladníkem. Seberte mu list papíru a svíčku. Při cestě zpět oberte hlídače a z okýnka u jeho strážní budky seberte bajonet.

Pak jděte na hřbitov, prohlédněte si kryptu a kladivem ji probourejte. Bajonetem vydlabejte dýni, křesadlem zapalte svíčku a vložte ji do dýně. Tu použijte na malomocného. Musíte být uvnitř krypty! Pak dejte do paruky střelný prach, zabalte ji do hadru a zapalte o svíčku v dýni. No, a leproun je pryč.

Jděte před kryptu, seberte medaili a běžte si k hrobníkovi pro odměnu. Peníze nabídněte skladníkovi a promluvte si s ním o průběhu revoluce. Potom si promluvte s hlídačem o zasílání zpráv a jděte do obchodu se zvířaty koupit si holuba. Bajonetem seřízněte brk, namočte ho v skladníkově kalamáři a napište dopis. Ten připněte holubovi a jděte před skladiště. Holuba pošlete dovnitř a promluvte si se skladníkem. Získaný tabák předejte hlídce v ulici.

Běžte do kostela, promluvte si s ošetřovatelkou a seberte obvazy a hrnek. Do hrnku naberte vodu ze studny před kostelem a křesadlem zapalte ohniště. Vodu z hrnku vylijte do kotlíku a vyvařte v ní bajonet. Ošetřovatelce dejte květinu, a jděte za ťuhýkem. Bajonetem mu rozřízněte ránu, zavažte obvazem a zajděte si do studny pro další hrnek s vodou, kterým ho proberte. Až si s ním promluvíte, jděte za sběratelem. Domovnici ukažte medaili a po dalším rozhovoru se připravte na cestu do Egypta.

Egypt
Nejprve zajděte za prodavačem, zeptejte se na skarabea a vyslechněte rozhovor s dalším kupcem. Potom si promluvte s Irmou a podívejte se po tržišti. Seberte semínka ze shnilého ovoce, střepy ležící u obchodníkova domu, přečtěte si vyhlášku a podívejte se na papouška v okně. V další části tržiště seberte palmový list a ze stánku klacek. Střepem rozřízněte plátno na jednom ze stánků a vyberte z něj dláto, zrcátko a režnou nit. Pak jděte na smetiště.

Tam dlátem oškrabejte zeď a zkuste sebrat sošku. Ze sudu seberte část sekery a vraťte se k obchodníkovi. Dlátem otevřete sarkofág a promluvte si s Mesalekem. Potom poproste o pomoc Irmu. Obvazem ze sarkofágu vyleštěte zrcátko a oslňte jím supa na smetišti. Seberte sošku a jděte před obchod. Z provázku a palmového listu vyrobte foukačku, nabijte ji semínky a střelte papouška na okně. Pak si projděte pár lokací a vraťte se za Irmou. Jděte do obchodu, označte sošku cenovkou a položte ji na pult. Jděte ven a zpátky dovnitř. Promluvte si s prodavačem a až se situace vyhrotí, kupte skarabea vy.

Další zastávkou bude tábor 1. Promluvte si s Arabem, seberte malou nádobu a prohlédněte si velkou. Běžte k vykopávkám a zkuste vejít dovnitř. Znovu si promluvte s Arabem a jděte do druhého tábora. Promluvte si s velbloudářem a podívejte se na velblouda. Vraťte se na tržiště a chytněte do nádoby vosu. Tu vypusťte na velblouda. Teď dlátem upravte klacek, nasaďte ho na část sekery a otevřete jí truhlu. Vezměte z ní hadr, křesadlo a střelný prach. V táboře 1 namočte hadr v nádobě s olejem a do nádobky v inventáři nasypte střelný prach. Hliněnou drť namočte v jezírku a utěsněte jí nádobku. Přidejte hadr, dlátem vytáhněte z pistole křesací kamínek, dejte ho do křesadla a jděte k vykopávkám, kde před vchod položte bombu. Zapalte ji křesadlem a po výbuchu zkuste jít dovnitř. Pak jděte za obchodníkem a kupte si od něj lampu. Zapalte ji křesadlem a použijte ji při vstupu do hrobky. Prohledejte hrobku a jděte pryč. Potom dlátem vyjměte kamínek z křesadla, vložte ho do pistole a jděte s ní ven…

Paříž – francouzská revoluce 2
Seberte pohrabáč, jděte ke dveřím, kde si vezměte hrozen a potom do sklepa. Tam seberte láhev, dejte do ní hrozny a pohrabáčem je rozmačkejte. Víno pak vlijte do článku a ten zapojte do stroje času.

Paříž – alternativní rok 1996
Prohlédněte si sochu a promluvte si s jezuitou. Pak jděte do věže, promluvte si s jeřábnicí, ze sudů seberte šroubovák a zrcátko, zmáčkněte přepínač a posuňte jeřáb. Šroubovákem vyloupněte čočku z dalekohledu, spojte ji se zrcátkem a propalte lana na balíku. Sejděte dolů a zpátky do minulosti.

Paříž – francouzská revoluce 3
Jděte do pokoje, ze země seberte bambitku, ze skříně klíček a jděte ven. Na náměstí seberte sochor a zkuste otevřít dveře. Běžte do ulice, promluvte si s vojákem a prohledejte zbytky po bitvě. Znovu jděte na náměstí a jděte do dveří. V soudní síni si promluvte s advokátem a běžte do sběratelova domu. Klíčkem natáhněte hodiny, zatáhněte za mechanismus v krbu a podívejte se do rybí trofeje. Prsten doneste obhájci a až si s ním znovu promluvíte, běžte do skladiště. Promluvte si s důstojníkem a vyslechněte rozhovor. Potom seberte ze spřežení klínek a hlídací budky střelný prach. Jděte si promluvit s advokátem.

Jděte do krypty na hřbitově a nasaďte klín do škvíry v hrobce. Potom ji otevřete sochorem, seberte šperk a dejte ho vojákovi v ulici. S Adlerem jděte před kostel, promluvte si s ním a z děla seberte olovo. Vložte ho do tvořítka a nad ohněm ho rozpusťte. Vložte do bambitky střelný prach, nabijte náboji a předejte Adlerovi. Po zdařilé akci seberte důstojníkovi list a doneste jej advokátovi. Teď můžete použít stroj času.

Paříž – zábavní park
V parku si promluvte s pokladní, liliputem, s chlápkem u domu hrůzy, se Santusovem a nakonec s šéfem parku. Ze skříně mu seberte nůžky a fotoaparát a z pod umyvadla hasák. Ze stromu před kanceláří ustřihněte nůžkami větev a pomocí jí vylovte z kašny pistolku. Znovu si promluvte s chlápkem a jděte k pokladně, kde pistolkou postříkejte amplion. Pak údržbáře vyfoťte, seberte mu metr, prohledejte ho a fotku ukažte šéfovi.

Univerzálním klíčem si odemkněte dveře ze zámku hrůzy, prohlédněte si sochu a běžte si metrem přeměřit Santusova bodyguarda. Hasákem nastavte velikost sochy v zámku hrůzy, jděte za liliputem oznámit mu šťastnou novinu a z labutě seberte hasákem páku. Tu nasaďte na sochu. Jděte za údržbářem, zavolejte mu vysílačkou a promluvte si s pokladní. Dejte pojistky do skříně pod amplionem a poproste ji o pomoc. Pak běžte do zámku, nasaďte agentovi pouta a promluvte si se Santusovem. Na a to je konec.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one