Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi
Mise 1:
- Dostat se do hradu, najít Godwina
- Odvést Edwardova syna z města

Tato mise působí dojmem tutoriálu, kde pomocí pergamenů se naučíte ovládat Robina Hooda. Zabte vojáka u východní brány a vylezte po stěně na hradby a dejte si pozor, ať vás nevidí stráž na věži. Seberte luk a střelte do terče, čímž ukončíte trénink a zbavíte se vojáků na předměstí. Přeskočte z hradeb na střechu a vylezte na balkón, v místnosti je měšec s penězi. Zbavte se stráže nad vámi a pokračujte po hradbách nahoru do hradu, omračte stráž. Jděte západní do další místnosti, kde je Godwin a ten vám dá za úkol pomoct jeho synovi opustit město. Projděte přes ložnici a omračte dalšího strážného. V podhradí v zahrádce zabijte rytíře mečem a odměnou vám bude 300 zlatých. Potom zlikvidujte stáže po obvodu hradeb a potom ty tři na náměstí a posbírejte si předměty. Ven za západní bránu se dostanete, když přelezete přes hradby. Schovejte se za keř až přejde strážný tak na něj zaútočte. Teď můžete pobít zbytek lidí v hradu. Ven z hradu se také dostanete jižní bránou, a to když spustíte mechanismus pro otevření brány. Probijte se do vesnice a promluvte si s postavami a vyhráli jste misi.

Mise 2:
- Musíte předejít tomu, aby Stutelyho nepověsili.
- Najít cestu z Nothinghamu do Sherwoodu.

Na nic nečekejte a projděte branou do města, jeden hlídač chrápe a druhý je na zabaven. Počkejte až stráž, hlídající most na pravé straně odpochoduje a běžte ho omráčit. Poté postřílejte tři stráže u studny. Musíte najít vhodnou pozici pro střelbu, která je na cestě kousek od brány. Pozor ať vás nevidí, rychle je zlikvidujte a přes most se dostaňte na střechu domů. Postřílejte stráže okolo šibenice a propusťte vězně. Přidají se k vám, a ihned využijte jejich schopností, jeden umí svazovat a další odnášet mrtvoly, tak ukryjte ty zabité (třeba do baráku). Teď, když je vás více pozabíjejte skupinku hned vedle ve stínu. Přivolejte ji třeba pískáním, aby nešli upozornit hlídku. Projděte mezi domy, kde jsou dva civilisté, zbijte je a svažte, jinak alarmují stráže. Nyní vybijte stráže na hradbách. Zbytek hradu už není, tak důležitý, ale je tu pár věcí, které se hodí. Odlákejte stráž, která neustále kouká do uličky, zapískejte na něj a omračte ho. Potom se s Robinem vplazte do kostela postraními dveřmi, kde seberte peníze. V kostele zabte rytíře, pozor jedna žena vás bude chtít udat, tak ji omračte. Potom při vhodné pozici stráže proběhněte z kostela do uličky, kde je maso. Schovejte se do domu. Až se stráž nebude koukat, vyběhněte schody a zastřelte kušijníka ve věži. Kdyby vás náhodou halapartník zahlédl, tak se Robin automaticky skutálí ze schodů. Zabte stráž na hradbách a to je asi tak vše. Potom jděte zpět k bráně, kterou jste přišli, stačí stráže omráčit a probodnout. Vyčistěte podhradí. Většinou budete bojovat v otevřené bitvě, ale nic co byste nezvládli. Mimo jiné tu najdete předměty jako jsou šípy, peníze, jablka. Misi dokončíte, tak že poběžíte po nějaké z cest do Sherwoodu. Je jich více.

Doupě zbojníků: Tak a je tu další strategický prvek, záleží na tom kolik máte povstalců, kteří pro vás vyrábějí. Do mise si můžete vzít kohokoliv, ale já dávám přednost základní partě (dokud ji mít nebudete je vhodné si vzít někoho kdo svazuje a nosí těla, pro nějaké mise máte i přednastaveny jaké charaktery se do mise hodí). Mimoto od začátku toho moc nevyrobíte a výroba probíhá rychleji, když jste pryč a podle počtu lidí v táboře. Můžete zde i trénovat, a't už boj nebo lukostřelbu. Vemte si určitě Robina a pak jak chcete. A popíši vám pár ingamů, vyberte na mapě a stiskněte šipku v pravém horním rohu, pak už dojděte na pěšinu a stiskněte modrou pečeť.

Ingame: Krásná procházka vojáků v přírodě, co to zkazilo idylku, že by beranidlo. Seberte šípy a vystřelte s nimi na terč, který je umístěn nad vojáky u mostu. Potom střelte do terče nad stromem a vzápětí do terče umístěného nad vojáky. Potom pobijte zbytek a omráčené vojáky svažte. Jděte k vozu a tam seberte červený, pergamen, potom peníze. Teď už stačí pečeť v pravém horním rohu a vyhráli jste.

Doupě zbojníků: No vidíte a máte už nějaké výrobky, a přidali se k vám noví zbojníci, záleží na vašich výsledcích v misích, když zabijete méně vojáků a více vzbouřenců. Znovu si zvolte Robina a někoho, kdo umí nosit těla. A zvolte další ingame.

Ingame: Jděte s Robinem a silákem za strom (kde se ukrýval silák). Ve vhodnou chvíli hoďte na listí v lese zlaťáky a když se vám to povede, odlákáte 2 strážné, až budou na pasti, střelte do terče vysoko na stromě. Potom střelte do terče u cesty, objeví se zbojníci, kteří vám pomohou. Vemte si siláka a pískáním nalákejte ke zbojníkům zbytek stráží na rozcestí, kromě lučištníků. Pozor chlápek v lese chodí bonzovat a lučištníci taky. Dostaňte se s Robinem do lesa přes kámen a onoho bonzáka, nalákejte na peníze a zabte ho. Omračte lučištníka vzadu v lese a potom ty dva u rozcestí. Jestli jste to provedli správně, tak máte už jen skupinku na kopci s vyžraným kupcem. Ty už jen pobijte a mnicha okraďte (můžete ho omráčit, chytit do pasti nebo tak) , to je vše, vraťte se do tábora. (Takovýhle ingamů, zde bude hodně, je v nich přichystáno i více pastí, a tak si to vyzkoušejte na různé způsoby, sranda je utíkat před strážemi a nalákat je do pastí.

Doupě zbojníků: Další mise bude směřovat do Nothingemu. Vyberte si Robina, Stuteleyho a siláka.

Mise 3:
- Jen Marian může pomoci Robinovi, a proto ji musíte najít.
- Zeptejte se žebráků, ty vám poradí.

Nejlepší způsob jak se sekat s Marian je ve zpovědnici. Mnicha musíte svázat a ukrýt v sakristii. Odstraňte stráže na mostu kousek od vás (jednoho omračte, druhého zabte a potom je ukliďte). Ukažte se vojákovy, který hlídá cestu a zabte ho. Potom omračte stráž u mostu a odneste ji schovat třeba do domku. Dejte si pozor na gardu ať vás nevidí. Schovejte se do protějšího statku. Teď se budeme muset zbavit stráží okolo šibenice. Ty dva halapartníky zabte v souboji a stráž u cesty omračte. V žaláři omračte těžkooděnce a seberte peníze. Osvoboďte vězně a podél hradeb se vplazte do hradu. Omračte a svažte lukostřelce a chlápka v brnění kousek od něj. Okolo studny posbírejte měšec a jablka, ale dejte si pozor na stráže u brány ať vás nevidí. Potom vylezte na hradby a omračte halapartníka a lukostřelce. Schovejte se do věžičky. Vylezte s Robinem a omračte těžkooděnce nad vstupní bránou a nejspíš na vás zaútočí rytíři hned vedle, tak je zabte. Potom seběhněte schody, aby si vás nevšimli vojáci s halapartnou a pobijte je (jsou ve žlutém), na hradbách zlikvidujte zbytek lučištníků. Teď se budete plížit podél šibenice do baráku naproti. Vemte si Robina a rychle omračte stráže vedle a ukliďte je do domu. Přepadněte skupinku hned vedle domu a zabte je. Jděte se schovat k bočním dveřím kostela a omračte rytíře v brnění. Potom se podél kostela dostaňte do týlu čtyřem rytířům, kteří se předvádějí jedné lejdy. Když zapracujete, tak je stihnete Robinem omráčit všechny Nad schody omračte stráž a ukliďte je. Strážný co pochoduje bude chtít přivolat stráž, když si všimne, že tam strážný není, tak čekejte pod schody a zabte ho. V zahradě si promluvte se žebrákem a otevře se vám kostel. Jděte do kostela a svažte mnicha. Odneste mnicha do pokoje u kostela. Teď si můžete ještě prohledat hrad a posbírat věci. Potom v kostele vlezte s Robinem do zpovědnice a přijde Lady Marian, vyslechněte si rozhovor a musíte rychle odejít z hradu do zpět do lesů.

Doupě zbojníků: Vyberte si Robina, Stuteleyho, siláka a vzhůru do další mise, směr hrad Leicester.

Mise 4:
- Osvobodit Robinova synovce Scarleta
- Dostat všechny zpět do Sherwoodského lesa

Počkejte až projdou stráže a přes pole se jděte schovat do větrného mlýna na východně odtud. Promluvte si s chlápkem a ten vám dá za úkol osvobodit žebráka ve vesnici. Potom se s Robinem jděte k řece naproti a dostaňte se přes vodu a vylezte na hradby (kousek od červené pečeti je ve vodě kámen). Zabte stráž (když ji omráčíte, tak se později zbudí a vy zatím nemáte v hradu nikoho, kdo by ji svázal) pokračujte po západních hradbách. Můžete si otevřít bránu. (Nejdříve zabte spícího vojáka). Vraťte se a jděte do baráku s vlajkou (tam kde jste vylezli), v baráku jsou stráže, které zabte. Projděte barákem a vpližte se na dřevěný most (nespouštějte ho), omračte strážného vedle, vyskočte na římsu a vejděte do věže, vybijte ji a spojem projděte do další, kterou také patřičně vyčistěte od stráže. Vemte zbytek týmu a proplazte s okolo stráže na kamenném mostě. Toho druhého zasáhněte jablkem a rychle se běžte schovat do mlýna. Poté Robinem omračte stráž u padacího mostu, svažte a odneste. Teď jste všichni v hradu. Jděte ještě osvobodit žebráka od stráží (můžete je klidně pobít nikdo si ničeho nevšimne). Severně od města je ještě žena, která vám zadá menší subquest a to, až budete v hradu Derby, aby jste se podívali po jejím manželovi. Projděte zpět do první věže, svažte a ukliďte stráže (toho jak jste ho omráčili), můžete je odnést nahoru do věže. Svažte stráže i za zídkou vedle a dostaňte se na hradby, na které jste předtím lezli z vody. Jděte úplně na západní stranu a propašujte se do budovy, kde hlídá halapartník. Svažte strážného co spí i toho halapartníka u vchodu. Nechoďte uvnitř do dveří, jsou tam stáže. Jděte do věže, otevřete poklop Styteleym a osvoboďte Scarleta, blahopřeju získali jste dalšího zbojníka. Zastřelte halapatníka naproti a proběhněte do dvora, kde zabte stráž na schodech. Vejděte do komnaty a zabte rytíře. Svažte lučištníka ve věži a najdete patřičný obnos zlaťáků a hlídku. A nyní se vraťte do lesů.

Doupě zbojníků: No vidíte už máte dost výrobků i zbojníků. Dále vás povedou kroky na hrad Derby.

Mise 5:
- Robin s Marian si mají poslechnout rozhovor prince Johna
- Zachránit manžela ženy z Leicesteru.

Podle toho co král John říkal, je žezlo někde ve městě, najděte ho. Tady se k vám přidá L. Marian, vybijte stráže před hradem (můžete je postřílet, naházet na ně sítě, nebo tak). Vylezte na hradby a všechny stráže svažte, pozor na hlídku dole. Sejděte schody a nalákejte stráže u padacího mostu a zabte je, (po jednom). Potom se schovejte do baráku pod vámi. Vemte Robina a běžte na východ ke schodům, kde se válí rytíř, zabte ho. Vemte Marian a vylečte dítě ležící na zemi. Jako odměnu dostanete čtyřlístek. Na hradbách u věže stojí stráž, která kouká na schody, zastřelte ho lukem. Postarejte se o zbytek stráží a schovejte se do věžičky. Pokračujte východně po hradbách do věže. Nahoře sedí lučištník, svažte ho. Vybijte hlídku na dvoře a potom po hradbách. Pozor na kušijníky, já je omráčil kamenama. Až budete mít tuto část hradu čistou, přejděte přes kamenný most do další, tady zneškodněte halapartníka. Teď se proplazte do věže s padacím mostem. Až budete všichni uvnitř, tak po obou stranách omračte stráže a nanoste je dovnitř. Zlikvidujte zbytek stráží na záp. hradbách a vejděte do hradu (pokaždé když dole prochází hlídka, tak se skrčte jinak vás odhalí). Tady je žalář a v něm je muž, pro kterého vás poslala žena v předchozí misi. Střechu můžete klidně vybít, potom vemte Robina a Marian a vlezte do komnaty páně. Poslechněte si rozhovor a jděte zpět stejnou cestou. Vejděte do komnaty, která byla zavřená (poznáte podle otevřeného okna), a odneste žezlo. Nyní zpět do lesů.

Doupě zbojníků: Vyberte si Robina, Stuteleyho a Scarleta. Sheriff přepadl nějakou vesnici, kterou máte osvobodit.

Mise: Záchrana vesnice
- Osvobodit vesnici od Sheriffových mužů.
- Najít rodičům ztraceného chlapce.

Zde získáte dalšího člena, a to Malého Johna. Taktiky tu moc nebude, jelikož jsou tu všichni pohromadě. Robin má hůl, a tak vojáky většinou omráčí, tak je jen svazujte akorát si dávejte pozor na lučištníky, taky si pěkně užijete s jezdcem na koni. Kousek na jih v lese, než jste začínali jsou rodiče hledající svého syna, ten se potuluje u hromady klád hned vedle. Promluvte s ním a jděte zpět za rodiči povědět jim, kde se nachází. Najdete zde i několik čtyřlístků ukrytých v lese. Docela si užijete s jezdcem na koni. Až osvobodíte Malého Johna, tak se vraťte zpět do skrýše.

Doupě zbojníků: To je už výrobků, vyberte si všechny z hlavních zbojníků a hurá do mise, která vás znovu zavede na hrad Leicester.

Mise 6:
- Robin a Marian musí zajistit podporu Ranulphse.
- Musíte se dostat k jeho komnatě, aniž byste zabili některého z jeho vojáků.
- Blízko kostela, je tajná chodba do vesnice, která vede přes krčmu, objevte ji.
- Navštívit ženu, které jste zachránili muže.
- Sheriffovi muž něco hlídají v západní věži, zjisti co to je.
- Musíte odnést knihu, která bude v bezpečí, jedině v Sherwoodu.

Vypadá úplně jinak ve dne, že ano, ale idilku zkazí snad jen fakt, že nesmíte nikoho zabít jinak jste prohráli. Hned na začátku omračte dva strážné. Velitel, který tady pořád pochoduje si všimne, že stráže chybějí a začne stát na místě, to je vaše šance, vemte si Scarleta a trefte ho kamenem a následně i lučištníka v aleji hrajícího si s dětmi (vy barbaři). Svažte stráže u cesty a jděte mezi baráky, tam chodí další velitel, toho také svažte spolu se stráží na mostě. Zbavte se také pochodujícího lučištníka. Do hradu se můžete dostat několika způsoby. První vede přes krčmu. Jděte k baráku, kde jsou dva civilisté (je tam ustájené prase), a svažte je, jinak vás nahlásí. Naproti přes louku je krčma a u stromu stojí voják, toho omračte a schovejte do baráku s prasetem. Vyhlásí se pátrání a vy počkejte až ustane. Potom se přes krčmu dostaňte do hradu, ti tři vás neuvidí. Hned za zdí stojí stráž, vemte Johna a až odejde od něj lučištník, tak ho jděte omráčit a přeneste ho zpět na dvůr. Propližte se s Johnem do věže, a počkejte až bude lučištník zády, pak mu dejte dělo. Potom svažte stráž na hradbách a schovejte se do domu s vlajkou (tentokrát v něm nesídlí hlídka). Pokračujte po hradbách a otevřete bránu. Nalákejte na hradby rytíře ze zdola a omračte ho. To samé proveďte i s halapartníkem na stráži. Nyní vemte Johna a ukažte se hlídce před kostelem. Omračte je holí a svažte. Pozor z kostela vylezou ještě nějací vojáci, ale nic co byste nezvládli. Pokračujte na sever přes komnatu dolů do další, vejděte s Marian a Robinem. Seberte pečeť a otevřou se vám kasárny, které byly zavřené. Jděte tam a svažte vojáky (to jsou vojáci Sheriffa, ty můžete i zabít, jiné ne). Ve věži seberte knihu a hurá odtud. Lepší bude, když půjdete východní branou. U větrného mlýna je ještě žena, která vám dá čtyřlístek za záchranu jejího manžela v Derby. Teď se vraťte domů.

Doupě zbojníků: Vyberte si svůj tým a jděte do další mise na hrad Lincoln.

Mise 7:
- Godwin je nedobrovolně držen v hradním žaláři, musíte ho najít a osvobodit.
- Aby Godwin mohl získat získat hrad zpět pod svoji kontrolu, musíte ještě jednou vyčistit hrad od Guisbournových mužů a tak ho sesadit z moci.

Kousek od vás šikanují vojáci vesničana, vemte a dejte jim co proto. Od vesničana dostanete čtyřlístek. Pokračujte po cestě, je tam parta stráží (dva lučištníci a rytíř), postřílejte je prakem a svažte. Jděte dále po cestě a znovu postřílejte prakem pětičlennou hlídku. Na východě vylezte po hradbách a Malý John nevyleze, tak se dostaňte k bráně a otevřte mu. Vemte Robina a zastřelte toho kušijníka hlídající vchod na bránu. Rychle ho s Johnem ukliďte do domku za ním. Teď jděte s Robinem nazpět a skočte z hradeb na střechu stájí (pozor na halapartníka dole u brány ať vás nevidí). Vyšplhejte se na balkón a v komnatě jsou prachy. Omračte stráž nad vámi a jděte zpátky po schodech vlevo a omračte všechny, aby jste uvolnili cestu ostatním. Omračte lučištníky nad brankou a stráž dole, tu musíte vyřídit Johnem. Jděte nazpět se všemi a vejděte do té vysoké věže, kde je zbrojírna. Jděte do jídelny západně a vyřiďte stráže, v ložnici sedí rytíř. Omračte ho a seberte mu peníze, za postelí jsou další. Proběhněte přes hradby okolo zahrady do věže naproti. Sheriff povolá několik stráží a nic víc. Pokračujte do další věže a následně do sklepení. Odemkněte Stutelym dveře a promluvte s Godwinem, až se ukončí rozhovor promluvte s ním podruhé, objeví se červené pergameny, rozmístěné různě. Máte za úkol vyčistit hrad, a to jsou místa, kde se k vám přidají vojáci věrní Godwinovi. Až bude hrad ve vašich rukou, tak jste vyhráli.

Doupě zbojníků: Vyberte si svůj tým a dojděte si pro dalšího člena do hradu Derby.

Mise 8:
- Najít Friar Tucka a osvobodit ho.

Vemte Scarleta a kameny omračte stráže dohlížející na práci. Promluvte si s dělníky a jeden vám poví, kde je uvězněn Tuck, a že ho uvěznil Scathlock. A druhý vám poví o vojácích, kteří hlídkují. Schovejte se do věžiček nad bránou, vemte Johna a omračte rytíře hlídajícího u východních dveří, odneste ho dovnitř, ten samý osud čeká na stráž vedle na hlídce. Lučištníci budou větší problém, vemte si Scarleta a normálně na ně zaútočte, většinou každého na jednu ránu vyřídí. Potom omračte chlápka dole u schodů a promluvte si se sedlákem. Bude po vás chtít něco k jídlu, prý vojáci vše ukradli. Omračte vojáka u věžičky a odemkněte ji. Dejte si pozor na vojáka, který prochází věžičkou. Teď si dojděte pro Friar Tucka do věže. Jděte zpět a na nádvoří omračte u studny stráže, a odneste je, velitel se občas podívá. Potom omračte toho spícího u dřeva a následně i velitele (má u sebe 1500 zlatých). Nyní omračte halapartníka vedle schodů a odneste ho. Vezměte Scarleta, prakem omračte tři zbývající stráže a lučištníci se otočí. Vemte Johna a vraťte se na hradby, projděte věžičkou a omračte všechny na západní straně hradeb (lučištníci se neotočí, stačí stále jít a dávat pěstě). Možní vás uvidí stráž naproti a pochodující halapartník, ale ty vyřídíte holí. Spusťte most a vejděte do komnaty, posbírejte jídlo a peníze, ukryté v rohu. Na střeše jsou další peníze. Pokračujte do další části a po hradbách do brány s padacím mostem. Omračte stráže nahoře, nespouštějte most jinak vás stráže odhalí. Svažte hlídkující stráž, postřílejte stráže na hradbě a u dveří a vejděte do hradu. Tady můžete klidně bojovat. Jděte do komnaty a vyslechněte si rozhovor (hned naproti dveřím jsou peníze, které nejsou vidět). Úkol splněn, teď se vraťte do lesů, a při zpáteční cestě obdarujte sedláka jídlem.

Doupě zbojníků: Vyberte si základní skupinu a jděte rychle varovat Godwina do hradu Lincoln.

Mise 9:
- Zvrátit bitvu ve váš prospěch

Máte na výběr ze tří možností, buďto koupit třikrát armádu, ale je zde riziko prohry. Nebo poslat své zbojníky jako posily a do třetice přepadnout tři vytyčené trasy, které mají zásobovat válku. Záleží na vás co si vyberte (můžete i kombinovat). Co se týče ohledně třetí možnosti je to podobné přepadávání obchodníků, daňových výběrců atd.

Doupě zbojníků: Teď půjdete na misi jen s Robinem a to na lukostřelecké klání v Nothinghemu.

Mise 10:
- Aby jste měli příležitost být blíže k Marian budete muset vyhrát lukostřeleckou soutěž.
- Vyhrát duel s Sheriffem
- Rychle opustit hrad než na to přijde Sheriff
- Máte najít tři přátele, kteří vám pomůžou

Na začátku střelte do terče, potom vás čeká souboj s Sheriffem, až vyhrajete utíkejte na západní hradbu a pro Marian. Na východních hradbách je cena pro nejlepšího lukostřelce, jděte si ji vyzvednout. Nečekejte moc taktiky, budete se muset probíjet přes hordy nepřátel. Na hradbách hned po vstupu do dvora je váš přítel zbojník, po rozhovoru s ním se objeví pozice těch dalších. V kostele je další relikvie, a to meč. Z města vyjděte severní branou, je to lehčí (u jižní jsou jezdci na koních) a vraťte se do lesa.

Doupě zbojníků: Vyberte se základní skupinu a vzhůru do mise, tentokrát vás čeká dobývání.

Mise 11:
- Derby je působivá pevnost, obléhání bude snazší, když vojákům budete zpřístupňovat klíčová místa.
- Odporný Scathlock je výborný generál, jeho zabití by byla tvrdá rána pro nepřítele.

Zas tu máte možnosti jako předtím, ale přibila další a to zúčastnit se boje. Záleží na vás, kterou si zvolíte, ale když už jste si zvolili tu novou, tak stačí vše vybít (spustit mosty, a zpřístupnit místa s erby pro spojence) a na nejvyšší věži v severní části hradu musíte porazit chlápka se sekerou.

Robinovo doupě: Vemte si všechny členy, kromě Stuteleyho a doplňte u všech zásoby. Další mise povede na hrad Derby, kde musíte zabránit svatbě Sheriffa a Lady Marian.

Mise 12:
- Zabránit svatbě s Marian
- Nejdříve ze všeho se musíte zbavit stráží okolo Katedrály.

Začínáte na tržišti. Dejte žebrákovy peníze a ukáže se vám nádvoří. Potom jděte s Johnem omráčit páreček, vojáka se ženou (kousek od louže na tržišti) a vojáka, který poblíž obchází (pozor na civilisty ať vás nenahlásí, jsou to ty pestře oblečení). V podchodu je další žebrák, který vám ukáže místo, kde je bohatý kupec (kousek vedle žebráka jsou na schodech peníze). Vraťte se na místo, kde jste začínal a jděte tou dolní uličkou mezi domy a hoďte mezi vojáky hnízdo a potom je zbijte Johnem a schovejte je v domě. Potom vemte Scarleta a prakem sejměte čtyři stráže opodál před bránou a znovu je skliďte do jednoho z domů. Omračte vojáka na hradbách a potom toho spícího u uličky (na baráku, kde je dvůr jsou peníze, dostanete se tam Robinem, který vleze na zídku a pak na střechu). Hned vedle vpravo omračte dva měšťany jinak vás udají. Počkejte až bude obchodník před svým domem a jděte ho omráčit a obrat. V další ulici na sever chodí stráž se ženou, svažte je a omračte. U vody vylezte na východní hradby a omračte halapartníka a zbavte se lukostřelce. Pokračujte dále a Scarletem vylezte do strážnice, kde vše vybijte. Vemte Johna a Tucka a jděte po schodech na druhý břeh dolů, schovejte se vedle domů a zapískejte na lučištníky. Až je doděláte sestřelte Robinem lučištníky před bránou do strážnice a stráže zbijte Johnem. Vemte si znovu Robina a zastřelte kušijníka u vody s loděmi a zbytek Johnem znovu pobijte. S Robinem a Scarletem pokračujte po hradbách a zlikvidujte stráže, John a Tuck se tam dostanou už hravě. Dostaňte se přes budovu až nahoru ke katedrále a zabte stráž co pochoduje (nejlépe lukem) a další, která stála v rohu. Před tu řadu stráží hoďte peníze a oni se pomlátí. Můžete to zkoušet stále dokola, pískáním vylákáte rytíře z katedrály. Teď vám měli zbýt rytíři před katedrálou. Zde moc taktiky nečekejte, sice se lze dostat do katedrály aniž by vás někdo viděl, ale v katedrále stejně budete muset bojovat a ti před katedrálou by se k tomu přidali a bylo by jich na vás moc, doporučuji nepřátele co mají střelné zbraně postřílet lukem. Snažte se vylákat co nejvíce stráží z katedrály, protože do katedrály může jít jen Robin. Až porazíte Sheriffa, tak i s Marian opusťte hrad.

Doupě zbojníků: Teď se král John pokusí dobít zpět Derby, a vy ho máte zastavit.

Mise 13:
- Zabránit odvetě

Já měl málo času, jen den a proto jsem si zahrál jednu přepadovku a zbytek jsem zaplatil.

Robinovo Doupě: Po nějaké té lesní bitvě byl Robin unese, vemte si základní tým kromě Stuteleyho a vydejte se Robina osvobodit na hrad Nothnighem.

Mise 14:
- Musíte najít Robina a osvobodit ho.
- Jeden muž nahlásil Robina a dostal odměnu, najít ho a dát mu co proto, to by byl pro něho odměna.
- Ze všeho nejdřív musíte zjistit kde žije, ptejte se žabráků.

Johnem sejměte stráž u mostu a ten další co pochoduje, vyvolá poplach, když zjistí, že stráž zmizela, a proto ho zmlaťte holí. Kousek odtud obtěžuje rytíř rodinu, taky ho vyřiďte. Jděte na sever, kde je žalář a omračte stráže (jeden spí a druhý hlídkuje). Vemte Marian a postřílejte lučištníky v kroužku u lesa, zbytek si vezme na starost Malý John. Uvnitř žaláře, zabojujte s černým rytířem a promluvte vězněm, ten vám ukáže, kde je Robin. Postřílejte prakem u brány stráže, počkejte až si jich velitel všimne a přijde je vzbudit, potom je postřílejte kameny a vkraďte se do města, ale nesvazujte je, po čase se vzbudí a zůstanou na svých místech, jinak je najdou a rozvážou. Schovejte se do domu u studny, a omračte spícího vojáka. Svažte i vojáka nad schody u hradeb a vojáka s kuší na hradbách zastřelte. Potom s pomocí Johna vylezte Scarletem na do hlavní části hradu, teď už je to jen na Scarletovi, využívejte jeho schopnost škrcení, a dostaňte se až k Robinovi. Jděte na západní hradby a nahoru do královské komnaty, tam je královská pečeť, seberte ji a vraťte se k ostatním. Vše dělejte s maximální obezřetností, jinak přiběhne horda nepřátel a padnete do pasti. Pokračujte po hradbách, svažte chlápky s kuší a nad hlavní bránou sejměte dva strážné prakem. Potom postřílejte čtyři chlápky s kuší a dole zbytek pobijte. Nejspíš přiběhnou stráže z náměstí což se hodí, protože chlápek u šibenice potřebuje odvázat, takže jste zasáhli dvě mouchy jednou ranou, mimoto dostanete od něj čtyřlístek. Teď můžete zpět do lesů.

Doupě zbojníků: Vyberte si základní skupinu, a vaše kroky budou nyní směřovat na hrad York.

Mise 15:
- Navštívit Robinova špióna.

Vemte Robina a Scarleta, a jděte s nimi přes led u řeky okolo hradeb a u mostu vylezte. Jděte postřílet stáž prakem, která hlídkovala nad vámi. Potom se vraťte ke zbytku skupiny a dostaňte se přes severní nahoru k Robinovi a Scarletovy (omračte pochodující stráž a pak se dá projít). Nyní svažte stráže hlídající u mostu (tam, kde jste vylezli) a následně i u domu. Mezi stráže na mostě hoďte vosí hnízdo a pak je zbijte Johnem a ukliďte. Pokračujte dál a omračte tříčlennou hlídku na tržišti a rytíře co chodí úzkou uličkou. Pokračujte o ulici vedle, počkejte až přejdou stráže a jděte stále rovně mezi další domy. Proplazte se ke špionovi a promluvte s ním. Vylezte na hradby a pokračujte až na konec, ke strážnici. Vylezte nahoru se Scurletem a Robinem. A vyčistěte hradby. Potom jděte do komnaty a seberte pečeť, až skončí rozhovor jděte oba do místnosti a utkejte se s Longchampem. Potom vemte Robina a postřílejte lučištníky u řeky u vohínku, zbytek si vezme na starost John. To samé proveďte strážím před strážnicí, a pak otevřete bránu. Johnem vemte tělo šlechtice a vraťte se do lesa.

Robinovo doupě: Teď vás čeká tažení do Yorku.

Mise 16:
- Zvítězit

Pokud zvolíte boj, tak budete muset obsadit místa (označená erbem). Většinou budete bojovat, ale kde to jde, tak se snažte potichu. Skoro všechny erby získáte zabezpečením území a jsou tu dva úkoly, kde získáte zbývající dva a to, když zazvoníte na zvony v katedrále a vyvěsíte vlajku v nejvyšší věži.

Robinovo doupě: Sheriff bude chtít hrad získat zpět a pošle odvetné tažení.

Mise 17:
- Odvrátit útok

Můžete jen řádit v lese, zaplatit nebo poslat své jednotky.

Robinovo doupě: Teď vás čeká závěrečná mise tohoto dobrodružství. Vemte si všechny členy svého týmu, kromě Stuteleyho a vzhůru do Nothinghemu !!!

Mise 18:
- Porazit Sheriffa a obsadit hrad

Každý začíná někde jinde, vyhledejte Johna, měl by stát s Tuckem. Jděte s nimi po pěšině do baráčku a velitele co chodí od východní mostu svažte. Potom jděte dál od baráku a zapískejte, aby vás slyšela jen stráž zády k rybníčku. Tímto způsobem nalákejte zbytek stráží na rozcestí a jděte si promluvit s farmářem u statku, a ukáže vám místo, kde se nachází Princ John. Jděte na sever do žaláře, dá se to projít, jen stráž u vchodu musíte omráčit. Vojáci sem stejně přiběhnou až uslyší bitvu uvnitř. Dejte si pozor na koně. Až budete hotovi, odemkněte Tuckem žalář a promluvte s vězněm. Na střeše jsou ještě peníze, musíte si nejdřív odemknout. Teď se přepněte na Scarleta a Marian (měli by bát na severu u lesa). Ukažte se strážím u brány zvenčí (nejsou vidět). Stráž na vnitřní straně omračte prakem, a počkejte až chlápek s kuší sleze z věže a taky ho omračte. Omračte prakem i velitele hledícího do uličky (nikoho nezabíjejte). Jděte do ulice a rychle nazpět, protože vylezou stráže a zase zalezou. Nyní proběhněte rychle do kostela (jestli někdo uvidí omráčené vojáky, tak vyhlásí poplach, v tom případě počkejte a všichni se vrátí zpět). V kostele se promluvte s opatem a chlápkem v pokoji, poví vám o svém synovi, který je vojákem, máte jít za ním a promluvit s ním. Vemte Scarleta a jděte s ním na jih mezi domy (pozor na civilisty). Vylezte na střechu a přes přístřešek přejdete na druhou stranu na zahrádku, kde jsou vojáci, zabte je, i ty na hradbách a nad bránou. Vemte Robina, jděte přímo k bráně (stráže vás nestihnou zahlédnout) a omračte stráže u brány. Vemte Tucka a ke strážím, co koukali na Robina hoďte hnízda (ke každému jedno), a rychle všemi projděte na dvůr vpravo, kde je Scarlet. Jděte do kostela za Marian, vemte Johna a vybijte skupinku, která si namlouvá babu. Poté promluvte s rytířem na hradbách. Odemkněte si věž a svažte stráže na věži. Potom se postarejte o strážné dole u severní brány. Odemkněte druhou věž a postarejte se o lučištníky. Jděte do věže a otevře věznici. Zlikvidujte lučištníky nahoře na hlídce. Pokračujte po hradbách. Než sejmete čtvrtého lučištníka na hradbách musíte dříve postřílet lučištníky na pravé věži u brány, jinak vás uvidí. Na druhé věži je můžete svázat. Svažte lučištníka, co chodí vpravo od věže a zbytek postřílejte. Odemkněte si dveře a pokračujte nahoru do hradu. Před vchodem jsou černí rytíři (dobrý trik je jedním bojovat, třeba Robinem a druhým omračovat). Potom z věžičky vyběhnou stráže. Jděte do královské komnaty, kde se naposled utkáte s Sheriffem (a další tip, při souboji, můžete Robina léčit). Až dobojujete, odklikněte výhru mise a prohlédněte si závěrečné outro. Blahopřeju dohráli jste hru Robin Hood: The Legend Of Sherwood.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one